Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Nevydražené nemovitosti

Zde najdete nemovitosti, které nebyly v prvním kole vydraženy a dosud nebylo nařízeno opakované dražební jednání.  V opakované dražbě bude vyvolávací cena rovna 1/2 ceny odhadní. V případě, že máte o některou z těchto nemovitostí zájem, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy frendlovska@eutrebic.cz .
Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Nevydražené nemovitosti
Zobrazení 
  
042 EX 933/07-50 17.12.2013 ve 14.00 hod.
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na nemovitostech, a to na:
  • budova (bydlení) č.p. 498 na pozemku p.č. st. 2
  • pozemek p.č. st. 2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 198 m2
  • pozemek p.č. 93/3 (zahrada) o výměře 192 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 965 pro obec a k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou ve společném jmění povinné a Zdeňka Pánka, nar. 29.6.1951.

Kdy:: 17.12.2013 ve 14.00 hod.
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53
Jistota:: 30.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20131104162113.pdf


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

 

Návštěvnost stránek

186606