Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Nevydražené nemovitosti

Zde najdete nemovitosti, které nebyly v prvním kole vydraženy a dosud nebylo nařízeno opakované dražební jednání.  V opakované dražbě bude vyvolávací cena rovna 1/2 ceny odhadní. V případě, že máte o některou z těchto nemovitostí zájem, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy frendlovska@eutrebic.cz .
Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Nevydražené nemovitosti
Zobrazení 
  
042 Ex 104/05-71 22.5.2013 ve 14:00 hod - rodinný dům
Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:
LV:262
Kat. uz.: Mikulovice u Znojma
Obec: Mikulovice
Okres: Znojmo

  • budova (bydlení) č.p. 172 na pozemku p.č. st. 135/2
  • budova (zem.stav.) bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 72/2
  • pozemek p.č. st. 72/2 (zastavěná plocha  a nádvoří) o výměře 161 m2
  • pozemek p.č. st. 135/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 122 m2
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo doposud ve společném jmění povinného a jeho bývalé manželky Ludmily Reinkeové, nar. 15.2.1970, bytem Mikulovice 131, 671 33 Mikulovice u Znojma.

22.5.2013 ve 14:00 hod - rodinný dům
Kdy:: 22.5.2013 ve 14:00 hod
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53
Jistota:: 50.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20130411143302.pdf
Znalecký posudek: 20130411143359.pdf
Foto 2::
Foto 3::
Foto 4::
Foto 5::
Foto 6::


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

 

Návštěvnost stránek

179583