Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Nevydražené nemovitosti

Zde najdete nemovitosti, které nebyly v prvním kole vydraženy a dosud nebylo nařízeno opakované dražební jednání.  V opakované dražbě bude vyvolávací cena rovna 1/2 ceny odhadní. V případě, že máte o některou z těchto nemovitostí zájem, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy frendlovska@eutrebic.cz .
Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Nevydražené nemovitosti
Zobrazení 
  
042 Ex 1192/03-102 - opakovaná dražba 17.7.2013 ve 14:00 hod
Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného Petra Fraise, a to :
  • budova (rod. dům) č.p. 320 na pozemku p.č. 273,
  • pozemek p.č. 273 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 508 m2,
vše  zapsáno v katastru nemovitostí  u  Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál na listu vlastnictví č. 307 pro obec  a k.ú. Horní Benešov.
Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.

Kdy:: 17.7.2013 ve 14:00 hod
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53
Jistota:: 50.000,-
Dražební vyhláška:: 20130531130236.pdf
Znalecký posudek: zprava_2918.zip


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

 

Návštěvnost stránek

179583