Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Nevydražené nemovitosti

Zde najdete nemovitosti, které nebyly v prvním kole vydraženy a dosud nebylo nařízeno opakované dražební jednání.  V opakované dražbě bude vyvolávací cena rovna 1/2 ceny odhadní. V případě, že máte o některou z těchto nemovitostí zájem, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy frendlovska@eutrebic.cz .
Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Nevydražené nemovitosti
Zobrazení 
  
042 Ex 1602/05-59 16.7.2013 ve 14:00 hod- rodinný dům s pozemky
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné Jaroslavy Klozové o velikosti ideální 1/2 k nemovitostem, a to:
  • budova (bydlení) č.p. 4 na pozemku p.č. st. 24
  • pozemek p.č. st. 24 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1996 m2
  • pozemek p.č. 385 (zahrada) o výměře 1271 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 120 pro obec Starý Petřín a k.ú. Nový Petřín.
Shora uvedený spoluvlastnický podíl na nemovitostech a příslušenství a součástech bude dražen jako jeden dražební celek.
Spoluvlastníkem druhé ideální poloviny výše uvedených nemovitostí je Česká  republika, příslušnost k hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  který je připraven tuto vydražiteli prodat. 

16.7.2013 ve 14:00 hod-  rodinný dům s pozemky
Kdy:: 16.7.2013 ve 14:00
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53
Jistota:: 20.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20130604155622.pdf
Znalecký posudek: 20120327084659.pdf
Foto 2::
Foto 3::
Foto 4::
Foto 5::
Foto 6::


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

 

Návštěvnost stránek

179583