Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Nevydražené nemovitosti

Zde najdete nemovitosti, které nebyly v prvním kole vydraženy a dosud nebylo nařízeno opakované dražební jednání.  V opakované dražbě bude vyvolávací cena rovna 1/2 ceny odhadní. V případě, že máte o některou z těchto nemovitostí zájem, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy frendlovska@eutrebic.cz .
Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Nevydražené nemovitosti
Zobrazení 
  
042 Ex 2273/08 21.3.2013 v 10:00 hod - rodinný dům id. 1/3
Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:
LV:58
Kat. uz.: Bohutice
Obec: Bohutice
Okres: Znojmo

spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/3 k:
  • budova (bydlení) č.p. 176 na pozemku p.č. st. 211
  • pozemek p.č. st. 211 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 284 m2
  • pozemek p.č. 491 (orná půda) o výměře 693 m2
  • pozemek p.č. 505/11 (zahrada) o výměře 340 m2
  • pozemek p.č. 506/4 (trvalý travní porost) o výměře 173 m2
  • pozemek p.č. 506/5 (ostatní plocha) o výměře 147 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

21.3.2013 v 10:00 hod - rodinný dům id. 1/3
Kdy:: 21.3.2013 v 10:00 hod
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53
Jistota:: 10.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20130207151318.pdf
Znalecký posudek: 20130206162009.pdf


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

 

Návštěvnost stránek

179583