Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Nevydražené nemovitosti

Zde najdete nemovitosti, které nebyly v prvním kole vydraženy a dosud nebylo nařízeno opakované dražební jednání.  V opakované dražbě bude vyvolávací cena rovna 1/2 ceny odhadní. V případě, že máte o některou z těchto nemovitostí zájem, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy frendlovska@eutrebic.cz .
Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Nevydražené nemovitosti
Zobrazení 
  
042 ex 1692/05-50 OPAKOVANÁ DRAŽBA 16.4.2013 v 10:00 hod - rodinný dům
Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného Josefa Švancary, a to :
  • budova (bydlení) č.p 459 na pozemku p.č. 367
  • pozemek p.č. 367 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 629 m2
  • pozemek p.č. 368 (zahrada) o výměře 572 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 9 pro obec a k.ú. Jaroslavice.
Shora uvedené nemovitosti  budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex

16.4.2013 v 10:00 hod - rodinný dům
Kdy:: 16.4.2013 v 10:00 hod
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53
Jistota:: 90.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20130313152131.pdf
Znalecký posudek: 20120327083525.pdf
Foto 2::
Foto 3::
Foto 4::
Foto 5::
Foto 6::


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

 

Návštěvnost stránek

186607