Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Nevydražené nemovitosti

Zde najdete nemovitosti, které nebyly v prvním kole vydraženy a dosud nebylo nařízeno opakované dražební jednání.  V opakované dražbě bude vyvolávací cena rovna 1/2 ceny odhadní. V případě, že máte o některou z těchto nemovitostí zájem, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy frendlovska@eutrebic.cz .
Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Nevydražené nemovitosti
Zobrazení 
  
Zobrazeno: 16-30 / 35   1 2 3 Položek na stránce:15 | 30 | 60
Kód Název / Popis
042 Ex 1846/13 -210
Jde o řadovou patrovou garáž umístěnou na pozemku parc. č. 426/118, v katastrálním území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Garáž se nachází v městské části Třebovice, v blízkosti ...
042 Ex 201/04-126
-budova č.p. 13 na pozemku p.č.st. 78
-pozemek p.č.st. 78 – zast. plocha a nádvoří o výměře 666 m2
-pozemek p.č.st. 79/9 – zast. plocha a nádvoří o výměře 129 m2
zapsané v katastru nemovitostí u ...
042 Ex 1074/03-53
Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného, a to:
- budova (bydlení) č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154
- pozemek p.č. st. 154 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 155 m2
- pozemek p.č. 140 ...
042 Ex 1576/07-55

Předmětem dražby jsou nemovitosti , a to:

LV:547
Kat. uz.: Bohutice
Obec: Bohutice
Okres: Znojmo

spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ideální 1/2 k:
- budova (bydlení) č.p. 91 na pozemku p.č. st. 39/1
- ...
25.6.2012 ve 14:00 hod - id.1/2 rodinný dům
042 Ex 715/09-148

Předmětem dražby je nemovitost ve vlastnictví povinné č. 1 Jany Zambojové, a to:
- pozemek p.č. 4979/2 (zahrada) o výměře 494 m2,
zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, ...
26.4.2012 ve 14.00 hod- zahrada
042 Ex 1446/04-35 OPAKOVANÁ DRAŽBA

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:
LV:16
Kat. uz.: Senorady
Obec: Senorady
Okres: Brno-venkov
- budova (bydlení) č.p. 18 na pozemku p.č. st. 40/1
- pozemek p.č. st. 40/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o ...
27.6.2013 v 10:00 hod  - zemědělská usedlost
042 Ex 1123/08-37 OPAKOVANÁ DRAŽBA

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:

LV:503
Kat. uz.: Žerotín
Obec: Žerotín
Okres: Olomouc

- pozemek p.č. 476 (lesní pozemek) o výměře 20943 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního ...
29.5.2012 v 10:00 hod - Lesní pozemek
042 Ex 327/13
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
- pozemek p.č. 1696/5 (lesní pozemek) o výměře 930 m2
- pozemek p.č. 1702 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2,
  jehož součástí je stavba (jiná st.) ...
042 Ex 1353/07-44
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného o velikosti ideální 1/3 k nemovitostem, a
to:
- budova (bydlení) č.p. 93 v části obce Ohrazenice na pozemku p.č. st. 62/5
- pozemek p.č. st. 62/5 (zastavěná ...
042 Ex 915/10-54
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného o velikosti ideální 1/3 k nemovitostem, a
to:
- budova (bydlení) č.p. 93 v části obce Ohrazenice na pozemku p.č. st. 62/5
- pozemek p.č. st. 62/5 (zastavěná ...
042 Ex 44/10-32

Předmětem dražby je:

LV:131
Kat. uz.: Vícenice u Dolních Lažan
Obec: Vícenice
Okres: Třebíč

- budova (bydlení) č.p. 40 na pozemku p.č. 496/5
- pozemek p.č. 368/1 (trvalý travní porost) o výměře 236 ...
30.4.2013 v 10:00 hod - Rodinný dům
042 Ex 1275/05
Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného Josefa Fargaše, a to :
- pozemek p.č. st. 710 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 280 m2,
  jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 159, ...
042 Ex 169/04-52 OPAKOVANÁ DRAŽBA

Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinné Jany Doležalové, a to :
- budova (bydlení) č.p. 78 na pozemku p.č. st. 61/1,
- pozemek p.č. st. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 257 m2,  ...
4.10.2012 v 10:00 hod - rodinný dům
042 Ex 314/10-56

Předmětem dražby jsou  nemovitosti ve vlastnictví povinné, a to:
- budova (rod. dům) č.p. 899 na pozemku p.č. st. 1022
- pozemek p.č. st. 1022 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 412 m2,
vše zapsáno v ...
4.3.2013 v 11:00 hod - rodinný dům
042 EX 738/12-100
spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/2 k:
- pozemek p.č. 4551/5 (ostatní plocha) o výměře 30 m2
- pozemek p.č. 4552/2 (orná půda) o výměře 3848 m 2 
- pozemek p.č. 4573/7 (orná půda) o výměře 6297 m2  ...
Zobrazeno: 16-30 / 35   1 2 3 Položek na stránce:15 | 30 | 60

Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie

 

Návštěvnost stránek

186779