Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Odročené

Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Odročené
Zobrazení 
  
042 EX 1646/10-57 30.1.2013 ve 14.00 hod pozemek id.1/4
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného Karla Marvana, nar. 16.11.1966
o velikosti ideální 1/4 na nemovitostech, a to na:
 • pozemek p.č. 87/17 (orná půda) o výměře 7791 m2
 • pozemek p.č. 87/18 (orná půda) o výměře 11501 m2
 • pozemek p.č. 174/35 (orná půda) o výměře 6399  m2
 • pozemek p.č. 174/36 (orná půda) o výměře 1057 m2
 • pozemek p.č. 174/37 (orná půda) o výměře 9237 m2
 • pozemek p.č. 174/38 (orná půda) o výměře 3934 m2
 • pozemek p.č. 177/3 (trvalý travní porost) o výměře 4043 m2
 • pozemek p.č. 225 (orná půda) o výměře 7798 m2
 • pozemek p.č. 243 (orná půda) o výměře 2148 m2
 • pozemek p.č. 250/1 (ostatní plocha) o výměře 647 m2
 • pozemek p.č. 250/2 (ostatní plocha) o výměře 557 m2
 • pozemek p.č. 392/1 (orná půda) o výměře 30142 m2
 • pozemek p.č. 392/2 (orná půda) o výměře 625 m2
 • pozemek p.č. 392/3 (orná půda) o výměře 16 m2
 • pozemek p.č. 392/4 (orná půda) o výměře 33 m2
 • pozemek p.č. 392/5 (orná půda) o výměře 2353 m2
- pozemek p.č. 399 (orná půda) o výměře 5759 m2
 • pozemek p.č. 487 (zahrada) o výměře 747 m2
 • pozemek p.č. 562/18 (orná půda) o výměře 4214 m2
 • pozemek p.č. 594/61 (ostatní plocha)  o výměře 47 m2
 • pozemek p.č. 594/62 (ostatní plocha)  o výměře 217 m2
 • pozemek p.č. 594/63 (ostatní plocha)  o výměře 79 m2
 • pozemek p.č. 600/15 (ostatní plocha)  o výměře 37 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice na listu vlastnictví č. 50 pro obec Lesná a k.ú. Lesná u Želetavy.
Shora uvedený spoluvlastnický podíl na nemovitostech a příslušenství a součástech bude dražen jako jeden dražební celek.

Kdy:: 30.1.2013 ve 14.00 hod
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53, Třebíč 674 01
Jistota:: 40.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20121213090844.pdf
Dražební vyhláška 2: 20130103133854.pdf
Znalecký posudek: 20121213090950.pdf


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie

 

Návštěvnost stránek

186779