Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Odročené

Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Odročené
Zobrazení 
  
042 Ex 1989/07-51 ODROČENO!! 15.12.2011 v 10:00 hod - Rodinný dům, pozemek, vinice
Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to :
  • budova (bydlení) č.p. 836 na pozemku p.č. st. 1077
  • pozemek p.č. st. 1077 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 458 m2
  • pozemek p.č. 1071/14 (vinice) o výměře 436 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 2190 pro obec a k.ú. Velké Bílovice ve společném jmění povinného a Jarmily Útratové, nar. 24.8.1950.
Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.


15.12.2011 v 10:00 hod - Rodinný dům, pozemek, vinice
Kdy:: 15.12.2011 v 10:00 hod
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53
Jistota:: 160.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20111101151124.pdf
Foto 2::
znalecký posudek
Foto 3::
Foto 4::
Foto 5::
Foto 6::


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie

 

Návštěvnost stránek

186779