Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Odročené

Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Odročené
Zobrazení 
  
042 Ex 2194/08-45 14.1.2014 v 10:00 hod.-pozemky v Kopidlně - v JV části průmyslové zóny - id. 1/4
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné Naděždy Chytkové o velikosti ideální 1/4 k nemovitostem, a to:
Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr:
p.č. 583/1 o výměře 102 m2
p.č. 584 o výměře 2268 m2
p.č. 585/5 o výměře 6911 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín na listu vlastnictví č. 905 pro obec a k.ú. Kopidlno

Kdy:: 14.1.2014 v 10:00 hod.
Kde:: Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Jistota:: 10.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20131119152512.pdf
Znalecký posudek: 20131119152537.pdf


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

 

Návštěvnost stránek

179583