Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Odročené

Kategorie:   Dražby nemovité kategorie  > Odročené
Zobrazení 
  
ODROČENO!!! 042Ex 56/08 28.06.2011 v 10:00 hod - Rodinný dům, pozemek - id. 1/2
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného Milana Kabrni o velikosti ideální
1/2 na nemovitostech, a to na:
  • budova (rod.dům) č.p. 61 na pozemku p.č. st. 75
  • pozemek p.č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 216 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 63 pro obec a k.ú. Kadov.
Shora uvedený spoluvlastnický podíl na nemovitostech a příslušenství a součástech bude
dražen jako jeden dražební celek.
Druhá ideální polovina výše uvedených nemovitostí spoluvlastníka Bohumila Škárky
bude předmětem dražby konané u soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové,
Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč dne 28. června 2011 v 11.00 hod.
Kdy:: 28.06.2011 v 10:00 hod.
Kde:: v kanceláři Exekutorského úřadu Třebíč na ul. Bráfova č. 53
Jistota:: 30.000,- Kč
Dražební vyhláška:: 20110419150034.pdf
Dražební vyhláška 2: 20110613095256.pdf


Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

 

Návštěvnost stránek

179583