Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč pod vedením soudního exekutora JUDr. Ivana Kozáková

Renomovaný exekutorský úřad působící na celém území ČR již od roku 2001.

Provádíme nucený výkon povinností, které dlužník dobrovolně nesplnil a které mu byly uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutím ve věcech daní a poplatků, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem a dalším exekučním titulem, který zákon dovoluje.

Soudního exekutora pověřuje k vedení exekuce příslušný soud na základě návrhu oprávněného.

Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

 

12. 7. Bořek

Zítra: Markéta

 

 

Návštěvnost stránek

264787