Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Jak zaplatit dluh

Dluh musí být placen přímo soudnímu exekutorovi, pokud on sám neurčí jinak. Placením oprávněnému se povinný nevyhýbá povinnosti zaplatit náklady exekuce, jen se tím zkomplikuje kontrola plateb, což může mít za následek zcela zbytečné další postihy. Dalším postihům se povinný vyhne včasným a řádným placením tak, jak bylo dohodnuto s pracovníkem úřadu viz pravidla pro povinného. Posuny v termínech plateb jsou povolovány jen výjimečně, neomluvené vynechání či opoždění platby je posuzováno jako porušení dohody a počítačový systém hlídání plateb ihned předá pokyn pracovníkům úřadu, kteří zvolí razantnější postup při vymáháni pohledávky.

Možné způsoby placení:

  • Kterákoliv pobočka ČS, variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 042 Ex a bez lomítka (variabilní symbol je nutné vždy uvést, a to z důvodu identifikace, jiný způsob identifikace platby povinného než číslo spisu námi používaný software neumožňuje)
  • Platba složenkou, kterou je třeba řádně vyplnit a uvést variabilní symbol (viz. placení v bance - bod 1). Na vyžádání námi vyplněnou složenku zašleme.
  • Doporučujeme hradit svůj dluh hotovostními platbami na pokladně ČS. Díky on-line přístupu k účtu jsme schopni ihned identifikovat došlou platbu a přiřadit ji k patřičnému spisu.

Při placení složenkou je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání na poště do dne doručení na náš účet, proto je nutné na tento způsob placení upozornit pracovníka úřadu, který podle toho určí termín platby.

Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

 

13. 6. Antonín

Zítra: Roland

 

 

Návštěvnost stránek

262702