Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Rozsah oprávnění

Kdo jsme:

Exekutorský úřad Třebíč pod vedením soudního exekutora JUDr. Ivana Kozáková je renomovaný exekutorský úřad působící na celém území ČR.

Co nabízíme:

Provádíme nucený výkon povinností, které dlužník dobrovolně nesplnil a které mu byly uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutím ve věcech daní a poplatků, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem a dalším exekučním titulem, který zákon dovoluje.

Exekuci nařizuje a soudního exekutora pověřuje příslušný soud na základě návrhu oprávněného.

Exekuce provádíme těmito způsoby:

  • srážkami ze mzdy
  • srážkami z jiných příjmů ( důchod, nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti atd.)
  • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
  • přikázáním jiné peněžité pohledávky
  • prodejem movitých věcí
  • prodejem nemovitostí
  • postižením jiných majetkových práv - např. podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu v bytovém družstvu
  • prodejem podniku
  • postižením nehmotných práv - průmyslových práv jako např. ochranné známky, patenty, průmyslové vzory postižením cenných papírů, např. akcie, podílové listy, šeky.

 

Exekučně lze prostřednictvím soudního exekutora vymáhat i povinnost k nepeněžitému plnění, a to především vyklizením nemovitosti, stavby nebo místnosti.

Dále provádíme exekuci odebráním věci a exekuci provedením prací a výkonů.

Soudní exekutor je oprávněn provést exekuci prodejem zastavených nemovitostí nebo movitých věcí.

Na návrh vlastníka je soudní exekutor oprávněn provést dražbu nemovitostí nebo movitých věcí.

 

Náklady exekuce:

Náklady exekuce hradí exekutorovi a oprávněnému dlužník.  Soudní exekutor je vymůže v exekučním řízení na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce. Způsob určení odměny exekutora a dalších nákladů exekuce obsahuje vyhl. č. 330/2001 Sb.

Výhody exekučního řízení:  

efektivnější, rychlejší a zákonné uspokojení práva věřitelů

Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

 

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

 

 

Návštěvnost stránek

261633